Rekonstrukce smuteční obřadní síně Havlíčkův Brod

Stavební investice města Havlíčkův Brod. Jedná se o celkovou rekonstrukci, přístavbu a obnovu areálu smuteční obřadní síně v blízkosti hřbitova.

Firma ČERNÝ-IPS zajišťuje výkon pozice technický dozor stavebníka pro investora Město HB.