Revitalizace bytového domu Reynkova, Havlíčkův Brod 2010

Při revitalizaci bylo provedeno zateplení fasády, střechy a sklepů, byla částečně měněna okna a sanovala se stávající střešní krytina proti zarůstání mechem.