Výstavba areálu Hranipex Polsko 2008

Stavba „na zelené louce“, vybudování nového firemního areálu firmy Hranipex, výrobní a skladové haly, administrativní budovy, retenčního systému na dešťovou a požární vodu a areálových komunikací.