Přístavba zimního stadionu Havlíčkův Brod 2004

Demolice původní severní tribuny zimního stadionu, výstavba nové tribuny, suterénního zázemí – šatny, wellness, zbudování nové tělocvičny.